Speelleergroep Ska Peuter Pallas

Ska Peuter Pallas is gevestigd in hetzelfde gebouw als Montessori basisschool Pallas Athene en is een speelleergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 

Ska Peuter Pallas hanteert net als de basisschool de visie van Maria Montessori, die ervanuit gaat dat kinderen krachtige, sociale en creatieve wezens zijn. Elk kind heeft een natuurlijke drang om te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. De kerngedachte van Montessori is: ‘Help mij het zelf te doen!’. Volgens haar hebben jonge kinderen specifieke gevoelige periodes waarin ze extra ontvankelijk zijn om nieuwe dingen te leren. De kunst is hierop in te spelen door het kind op het juiste moment de juiste materialen aan te bieden. Speciaal ontwikkelde Montessorimaterialen helpen het kind de wereld te ontdekken. De nadruk in deze visie ligt op het feit dat kinderen zelf al veel kunnen. Bovendien leren kinderen veel van elkaar. In de dagelijkse praktijk neemt het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid daarom een belangrijke plek in. 

Ska Peuter Pallas is een ideale ‘speelleertuin’ voor peuters. Spelenderwijs leren en al lerend spelen. Niet alleen opvang bieden, maar ook werken vanuit een pedagogische visie. Een gedreven en enthousiast team van professionele medewerkers begeleidt ook uw kind graag op weg naar de basisschool onder het motto: ‘Leer het mij zelf te doen!’

Kleinschalig en persoonlijk

Ska Peuter Pallas heeft een open lokaal met veel ramen. In de Montessori-opvatting over ruimte staat het begrip ‘voorbereide omgeving’ centraal. De omgeving is zo ingericht dat de kinderen zelfstandig kunnen spelen. Het spelmateriaal wordt zo aangeboden, dat de kinderen er zelf bij kunnen. Er zijn kleedjes waar de kinderen op kunnen spelen, maar de kinderen kunnen er ook voor kiezen om aan tafel te zitten met hun werkje. De ruimte is overzichtelijk en herkenbaar. Wij vinden het ook belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om buiten te spelen. Hiervoor hebben we de beschikking over een gedeelte van het schoolplein met speeltoestellen en buitenspeelgoed.

Openingstijden

We zijn vijf ochtenden per week open, van maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 12.00 uur. 

Contactgegevens

Ska Peuter Pallas
Heinsiuslaan 1
3818 JE  Amersfoort
tel: 06 49 76 02 61
mail: klanten@ska.nl

Ska Kinderopvang | De wereld verandert, Ska verandert mee!

Voor vragen over inschrijvingen en wachtlijsten bel onze klantadviseurs!
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur: 033 – 470 13 03