Binnen ons onderwijs op Montessorischool Pallas Athene combineren wij moderne materialen, voor onder andere taal en rekenen, met de traditionele materialen en werkwijzen van Maria Montessori.

Voorbeelden hiervan zijn "Taal: doen!" en "Ik wil rekenen". Deze lesmaterialen zijn zelfsturend en grotendeels zelfcorrigerend. De opdrachtkaarten in deze methoden verwijzen naar de specifieke montessorimaterialen zoals breukencirkels, fichesspel, pythagorasbord en trinoom. Geometrie, machtsverheffen of worteltrekken vallen binnen het standaardaanbod en geven kinderen uitdaging en plezier. 

Het motto ‘Help mij het zelf te doen‘ betekent voor ons dat wij kinderen steeds meer zelfsturing en verantwoording geven over het eigen leerproces. Wij zetten hiervoor digitale periode planners in waarbij kinderen door de jaren heen steeds meer zelf de sturing en verantwoording krijgen. De leerdoelen of kinddoelen in deze planners verwijzen naar montessorimaterialen en -methoden. De kinderen kunnen binnen de planner keuzes maken, hulp vragen, aangeven dat zij een doel bereikt hebben, samenwerken en nog veel meer. Binnen kaders kunnen zij kiezen: vrijheid in gebondenheid.