Pallas Athene

Pallas Athene is in 1924 opgericht als een bijzonder neutrale basisschool. Bijzonder houdt in dat de school niet door de gemeente wordt bestuurd, maar door een stichting. Neutraal wil zeggen dat de school geen specifiek geloof naar buiten uitdraagt. Iedereen is welkom. Montessorischool Pallas Athene maakt deel uit van de Stichting Montessorischolen Midden Nederland (MONTON) en is lid van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch en didactisch concept van dr. Maria Montessori, waarin kosmisch onderwijs en opvoeding een belangrijke plaats innemen. Het gaat ook uit van een gezamenlijk respect door bevoegd gezag, medewerkers en ouders voor de uitgangspunten en de werkwijze. Van de medewerkers, onderwijsgevend en bestuurlijk, wordt
verwacht dat zij aanvullend opgeleid zijn in het montessori-onderwijs en dat zij met kritische blik naar de eigen onderwijsinstelling kunnen kijken. De (onderwijs)ruimtes zijn passend bij het concept ingericht en er is sprake van een voorbereide en uitnodigende omgeving, waarin kinderen zich zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen.

Wij werken in heterogene groepen waarbinnen kinderen met en van elkaar leren en zich ontwikkelen. Er is ruimte voor eigen keuzes binnen vrije werkperioden en adequaat klassenmanagement, zodat kinderen de gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. Wij maken gebruik van een kindvolgsysteem en een onderwijssturingssysteem waarbinnen kinderen gevolgd worden en waar mogelijk zelf hun voortgang sturen en registreren. Onze rapportage aan ouders omvat informatie over de brede ontwikkeling van het kind.