Medezeggenschapsraad

Geheel volgens de wet hebben wij een medezeggenschapsraad (MR). Nog veel belangrijk is dat de MR onze gesprekspartner is en ons helpt scherp te blijven op beleid, financiën en kwaliteit. Voor een aantal onderwerpen moeten wij als school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen kan worden. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschapsraad.

Daarnaast is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vergelijkbaar met de MR op schoolniveau werkt de GMR op bovenschoolsniveau. Van iedere school neemt een ouder en een teamlid deel aan de GMR. Net als bij de MR moet voor een aantal onderwerpen advies of goedkeuring gevraagd worden aan de GMR voordat een bovenschools besluit genomen kan worden. 

MR-leden voor 2023-2024

Hanneke Sanderse

leerkracht bovenbouw

Mirjam van der Zalm

leerkracht bovenbouw

Pauline Hilderink

leerkracht middenbouw

Chanaya van Soeren

ouder onder- en middenbouw

Marieke Baarslag

ouder onder- en middenbouw

Nora van Merendonk

ouder onder-, midden- en bovenbouw

 

GMR leden 2023-2024

Gery Dilling

leerkracht bovenbouw en schoolopleider

Thomas Moeke

ouder onderbouw