Medezeggenschapsraad

Geheel volgens de wet hebben wij een medezeggenschapsraad (MR). Nog veel belangrijk is dat de MR onze gesprekspartner is en ons helpt scherp te blijven op beleid, financiën en kwaliteit. Voor een aantal onderwerpen moeten wij als school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen kan worden. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschapsraad.

Daarnaast is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vergelijkbaar met de MR op schoolniveau werkt de GMR op bovenschoolsniveau. Van iedere school neemt een ouder en een teamlid deel aan de GMR. Net als bij de MR moet voor een aantal onderwerpen advies of goedkeuring gevraagd worden aan de GMR voordat een bovenschools besluit genomen kan worden. 

Onze MR leden voor 2021-2022 zijn:

vacature

leerkracht  

Tim van het Klooster

leerkracht bovenbouw

Eline van der Pol

Intern begeleider

vacature

ouder 

Sandra van Doorn

ouder onder- en middenbouw

Marieke Baarslag

ouder onder- en middenbouw

 

 

GMR leden

Gery Dilling

leerkracht bovenbouw en schoolopleider

Sander van der Horn

ouder