Medezeggenschapsraad

Geheel volgens de wet hebben wij een medezeggenschapsraad (MR). Nog veel belangrijk is dat de MR onze gesprekspartner is en ons helpt scherp te blijven op beleid, financiën en kwaliteit. Voor een aantal onderwerpen moeten wij als school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen kan worden. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschapsraad.

Daarnaast is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vergelijkbaar met de MR op schoolniveau werkt de GMR op bovenschoolsniveau. Van iedere school neemt een ouder en een teamlid deel aan de GMR. Net als bij de MR moet voor een aantal onderwerpen advies of goedkeuring gevraagd worden aan de GMR voordat een bovenschools besluit genomen kan worden. 

Onze MR leden voor 2020-2021 zijn:

Judit Bosch

leerkracht bovenbouw 

Quinty Lange

leerkracht middenbouw en intern begeleider

Marcella Donders

leerkracht onderbouw en montessori specialist

Sander van der Horn

ouder middenbouw en onderbouw 

Sandra van Doorn

ouder onderbouw

Linda Kroon

ouder middenbouw en onderbouw 

 

 

GMR leden

Gery Dilling

leerkracht bovenbouw en schoolopleider

Sander van der Horn

ouder