Oudervereniging Montessorischool Pallas Athene  

Onder de huidige naam “De Oudervereniging Montessorischool Pallas Athene” (OV) bestaat de Oudervereniging sinds september 2000. De OV is in de huidige vorm voortgekomen uit de eerder opgerichte schoolvereniging in 1921.

De OV heeft als doel om extra activiteiten op school mogelijk te maken, die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid krijgt. De OV organiseert en/of financiert deze activiteiten ten behoeve van leerlingen, docenten en ouders.

Daarmee stelt de OV zich ten doel een bijdrage te leveren aan een optimale schoolomgeving voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ouders dragen op verschillende manieren bij en bieden de kinderen van de school daarmee extra mogelijkheden. Alle ouders van kinderen van de Pallas Athene school zijn automatisch lid van de oudervereniging. 

Wat doet de Oudervereniging:

  • De OV financiert verschillende niet-les-gebonden activiteiten

  • De OV ondersteunt en organiseert verschillende niet-les-gebonden activiteiten op school in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en het leraren team

Voorbeelden van activiteiten waarin de OV ondersteunt in organisatie en uitvoering en/of financieel:

• onderwijsplus; het extra kunst- en cultuuronderwijs

• aanschaf van boeken & materialen voor de schoolbibliotheek

• Sportivate (sportieve sport en spel tijdens de overblijf op het veld) 

• avond4daagse

• schoolreisje van onder- en middenbouw & schoolkamp bovenbouw

• afscheidsviering van tweede en vijfde groepers & achtste groepers 

• de viering van Sinterklaas, Kerstmis en het jaarfeest

In het jaarplan staat beschreven welke activiteiten beoogd zijn in het lopende jaar en in de begroting van de oudervereniging is duidelijk aangegeven hoe de ouderbijdrage het komende jaar besteed zal worden. Deze begroting wordt in overleg met de school en de MR jaarlijks opgesteld en goedgekeurd. Vervolgens wordt deze in de algemene leden vergadering voorgelegd ter goedkeuring. 

Bestuur van de oudervereniging 

Het bestuur van de OV bestaat uit: 

  • Lies-Anne van Oord-Schreuder (VZ)   moeder van Elien BBA 

  • Gilbert Alicaris (penningmeester)  vader van Rens MBA, Merel MBC, Annemijn OBB

  • Florens Booij (alg. bestuurslid) Tobias BBD en Rivka MBA

  • Claske Nieuwenburg (alg. bestuurslid) moeder van Femke BBA en Meike MBA, Kjeld OBA 

Algemene ledenvergadering

Minimaal tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats waar alle ouders voor zijn uitgenodigd. In het voorjaar wordt het concept jaarplan en bijbehorende begroting van het komende jaar besproken en in het najaar de verantwoording over het afgelopen jaar.

De oudervereniging van de Pallas, dat ben jij!

Jij zit natuurlijk ook vol met mooie nieuwe ideeën, of wellicht is een commissie wel iets voor jou? Natuurlijk hoef je niet te wachten op een officieel moment van een ALV om dit met iemand van het bestuur te delen. Spreek ons aan bij het schoolplein of stuur een bericht naar de OV: OVPallasinfo@gmail.com.