Over bso Pallas Athene

Bso Pallas Athene is een kleinschalige bso gevestigd in het schoolgebouw van de Montessorischool Pallas Athene en nauw verbonden met de organisatie van deze basisschool. Bso Pallas Athene biedt de kinderen die naar deze basisschool gaan in een vertrouwde en veilige omgeving opvang in hun vrije tijd. Wij bieden opvang voor en na schooltijd, tijdens studiedagen, op onderbouwvrije dagen en in de schoolvakantieweken. 

Bij de bso staat de visie en gedachtegoed van Maria Montessori centraal. Kinderen zijn krachtige, sociale en creatieve wezens. Kinderen kunnen veel zelf en leren van elkaar. 

Binnen bso Pallas Athene worden kinderen gestimuleerd om hun omgeving te verkennen. Experimenteren met materialen en het beleven van plezier daarbij staat voorop. 

Wij hebben binnen de school drie verschillende ruimtes waar de kinderen opvangen worden, hierbij houden wij ook de indeling van het onderbouw-middenbouw-bovenbouw van de school zo veel mogelijk aan. In de Montessori-opvatting over ruimte staat het begrip “voorbereide omgeving” centraal. De pedagogische medewerker besteedt veel aandacht aan het aantrekkelijk maken van de groepsruimte. De inrichting van de bso is duidelijk anders dan de inrichting van de school. De nadruk ligt op huiselijkheid. We bieden een sfeervolle omgeving, waarbij vrij spel en ontspanning centraal staat. 

De groepsruimte wordt geregeld anders aangekleed dit passend bij het thema waar kinderen mee bezig zijn. Voor een goede voorbereide omgeving zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat alle materialen compleet zijn. Hierdoor worden kinderen uitgedaagd om dingen aan te gaan en uit te proberen. Kinderen mogen zoveel als mogelijk zelf kiezen waar zij mee willen spelen. De omgeving wordt zo ingericht dat het kind de gelegenheid krijgt om zelfstandig tot activiteit of keuze te komen en de kinderen leren zorg te dragen voor hun omgeving door zelf op te ruimen. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veel gelegenheid krijgen om ook buiten te spelen. Hiervoor hebben we de beschikking over het zandbakkenplein, er is een grasplein, waar de kinderen kunnen spelen, kunnen ontspannen op de zitzakken en waar we aan de picknicktafel met kleine groepjes kinderen wat kunnen drinken. Daarnaast maken we gebruik van het speelveld en natuurspeeltuin, dat aan de overkant van de bso ligt. Hier is ruime gelegenheid om samen spontane en geplande natuuractiviteiten te ondernemen. Wij zorgen altijd voor begeleiding op de verschillende speelplekken.

Als u een wijziging heeft voor de planning kunt u deze via de ouder app doorgeven of u kunt hier inloggen. Structurele veranderingen (denk aan wijziging van dag o.i.d.) dienen te worden doorgegeven via de mail.

Link om wijzigingen door te voeren

Wilt u verder lezen over onze bso? Lees dan ons uitgebreid pedagogisch beleid: 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de bso? Klik hier!