Oudercommissie 

De oudercommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan van de BSO Pallas Athene. De oudercommissie:

  • geeft advies bij te nemen besluiten of te vormen beleid;
  • is aanspreekpunt voor de ouders;
  • overlegt regelmatig met de dagelijkse leiding van de BSO en met de Raad van Toezicht van de BSO;
  • zorgt voor informatie over de werkzaamheden van de OC aan de ouders;
  • organiseert 1x per jaar een activiteit waarbij alle ouders van de BSO, medewerkers en kinderen elkaar kunnen  ontmoeten, bijvoorbeeld een borrel.

Neem gerust contact met ons op. Spreek ons aan op school, mail ons of bel ons.

Ons mailadres is: oc.bso.pallas@gmail.com.

Druk op de knop voor meer info over de OC leden.