Onze school is onderdeel van Stichting Monton. Stichting Monton verwerkt van al haar leerlingen persoonsegevens en vindt een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Op de website van onze stichting kunt u diverse informatie vinden over Privacy.

Privacy bij Monton