Vraag een kind op school naar de roze toren of de bruine trap en ze laten het u zien. Deze materialen zijn ontwikkeld door Maria Montessori zelf aan het begin van de 20e eeuw. Ze was haar tijd ver vooruit toen zij haar onderwijsvisie ontwikkelde. Zij ging ervan uit, dat een kind van nature actief, leergierig en nieuwsgierig is. Het kind wil zijn omgeving graag leren kennen. De ontwikkeling van een kind staat in voortdurende wisselwerking met die omgeving. Volgens haar verloopt de ontwikkeling van het kind volgens een vast en biologisch patroon. Een kind kruipt eerst voordat het loopt, het brabbelt eerst voordat het spreekt. Zij ziet het als de taak van de opvoeder om deze ontwikkeling te begeleiden. Maria Montessori ziet ieder kind als een individu met een eigen aanleg en een eigen karakter: ieder kind doorloopt de verschillende fasen van de ontwikkeling dan ook in zijn eigen tempo.

Maria Montessori

Het Montessorionderwijs is geworteld in de visie van Maria Montessori (1870-1952). Deze Italiaanse arts en pedagoog bedacht een - voor die tijd - revolutionaire werkwijze. Ook nu zijn haar ideeën over leren leren nog steeds springlevend en helemaal van deze tijd. Montessori gaf toen al antwoord op een vraag die nu ook leeft: hoe geven we invulling aan de individuele leerbehoeften van kinderen? Montessori erkende dat ieder kind anders is en ook anders leert.

Maria Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze werkte in verschillende kindertehuizen. Vanuit deze praktijk ontwikkelde ze zintuigelijk ontwikkelingsmateriaal. Zij creëerde een voorbereide omgeving waarin het kind zich zelfstandig en ononderbroken kan ontwikelen. ‘Help mij het zelf te doen’ en ‘vrijheid in gebondenheid’ vervatten de kern van haar ideeën weer. Het is Montessori zelf die in 1936 in Laren de eerste Montessori-school in Nederland opricht.

Materiaal

Montessori-materiaal is helemaal van deze tijd. Het is gemaakt van duurzaam materiaal en stimuleert jouw kind zelfstandig te leren. Kinderen herstellen zelf fouten. Het materiaal is zo ontworpen dat het kind merkt dat het iets niet goed doet. Daarnaast is het materiaal zo ontworpen dat steeds één vaardigheid centraal staat: of vergelijken of optellen of sorteren. Kinderen werken aan hun tafel of op een kleedje op de grond.

Veilige en rijke omgeving

Wij willen met ons Montessori onderwijs een veilige en rijke omgeving creeëren waarin kinderen leren samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. Zorgdragen voor elkaar en de omgeving staat centraal. Gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. Zo halen wij het optimale uit uw kind en leiden we uw kind op voor de toekomst.