Missie en visie 

Wij staan voor innoverend eigentijds montessorionderwijs waarin de visie van Maria Montessori vertaald is naar deze tijd. 

Betekenisvol Montessorionderwijs

Voor ons betekent dit dat wij betekenisvol montessorionderwijs bieden door kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander & de omgeving zodat zij zich ontplooien tot een actieve wereldburger. Wij hebben vertrouwen in de wil en de mogelijkheid van mensen om zich te ontwikkelen en wij bieden veiligheid door betrokkenheid en rust. 

Modern & traditioneel

Dit doen wij door moderne materialen en methodieken te combineren met meer traditionele materialen en werkwijzen van Maria Montessori. Voorbeelden hiervan zijn de "Taal: doen!" kasten en de rekenkasten "Ik wil rekenen" waarin enorm veel verwerkingsopdrachten opgenomen zijn die kinderen helpen goed inzicht te krijgen en die veel verschillende en uitdagende verwerkingen in zich hebben. Montessori materialen zijn veelal zelf corrigerend waardoor oefenen en foutjes mogen maken samen opgaan. Kosmisch onderwijs en opvoeding is de kern van ons onderwijs en betekent zoveel als dat kinderen waardering ontwikkelen voor de natuur en de maatschappij en de bereidheid ontwikkelen te werken aan een vreedzame en betere wereld. Hiermee geven wij kinderen autonomie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ook gezamenlijkheid. 

Help mij het zelf te doen

Voor ons betekent dit dat wij kinderen begeleiden in het proces van steeds meer sturing geven aan en verantwoording dragen over het eigen leerproces. Wij zetten hiervoor digitale periode planners in waarbij kinderen door de jaren heen steeds meer zelf de sturing en verantwoording krijgen. De leerdoelen of kinddoelen die in deze planners staan verwijzen naar montessorimaterialen en -methoden. De voor montessorionderwijs zo typerende keuzevrijheid in gebondenheid wordt hiermee stevig ingevuld. De kinderen kunnen binnen de planner keuzes maken, hulp vragen, aangeven dat zij een doel bereikt hebben, samenwerken en nog veel meer. De gebondenheid is te vinden in het overzichtelijke aantal doelen dat genoteerd staat (oplopend naarmate leerlingen ouder worden) en de afspraken die binnen de klas en de school gehanteerd worden.