Groepen

Onze ruim 300 kinderen zijn ingedeeld in 13 heterogene groepen. 

Onze onderbouw bestaat uit vier groepen 1-2, de middenbouw bestaat uit vijf groepen 3-4-5 en de bovenbouw bestaat uit vier groepen 6-7-8. 

In iedere groep is een kind een keer de jongste, de middelste en de oudste. Kinderen werken naast elkaar in bijvoorbeeld tafelgroepen, op een kleedje op de grond of op andere leerplekken in de school. Tijdens werklessen wordt er een mix aan onderwijs geboden waardoor kinderen soms individueel aan het werk zijn, soms met alleen leeftijdgenoten een opdracht krijgen of juist met verschillende leeftijdgenoten tegelijk aan het werk gaan. 

Kenmerkend voor de heterogene groepen is dat binnen de tafelgroepjes de leeftijdmix altijd aanwezig is. Daarin verschillen wij heel duidelijk van een combinatieklas. Je maakt als kind onderdeel uit van de groep.

Iedere groep heeft een eigen leerkrachten duo. Iedere leerkracht werkt op vaste dagen van de week en is door nauwe samenwerking altijd op de hoogte van wat op de andere werkdagen gebeurt in de klas. Voor elke bouw hebben wij één of twee onderwijsondersteuners. Zij worden aangestuurd door de intern begeleider en ondersteunen op onderwijsinhoudelijke taken.