Wij waarderen de inbreng van kinderen. Binnen de klas tijdens gesprekken met elkaar, spontane ideeën om de gangen of klassen er beter uit te laten zien en ook via de kinderraad.

Binnenkort starten we weer met een nieuwe kinderraad. 12 Kinderen in totaal zullen met veel goede ideeën komen. Gezamenlijk zullen zij ook de jonge kinderen om advies vragen zodat we hun ideeën niet over het hoofd zien. 

Zodra er plannen zijn, kunt u hier de eerste plannen vinden en de namen van de leden.