Visie

Pallas Athene is in 1924 opgericht als een bijzonder neutrale basisschool. Bijzonder houdt Montessoriwerkjes_02  in dat de school niet door de gemeente wordt bestuurd, maar door een stichting. Neutraal wil zeggen dat de school geen specifiek geloof naar buiten uitdraagt.

Op Pallas Athene staan twee belangrijke Montessori-uitgangspunten centraal:

  • het stimuleren van de individuele ontwikkeling van het kind
  • het kind helpen opgroeien tot een sociaal verantwoordelijk mens

cito 3 feb 10 6Individueel onderwijs
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders, in tempo en in interesses. Ieder kind kent verschillende gevoelige periodes waarin het meer dan anders ontvankelijk is voor het leren van kennis en vaardigheden. Daarom geeft Pallas individueel onderwijs, waarbij de ontwikkeling van de zelfstandigheid voorop staat. Het kind staat hier centraal. Kinderen zijn gebaat bij zelfstandig leren werken en bij leren samenwerken. Dit is van belang in het voortgezet onderwijs, maar ook in het latere beroepsleven. Door in heterogene groepen (drie groepen in één klas) te werken, kunnen ze bij elkaar om hulp vragen en zien ze voorbeelden van wat andere kinderen doen. Zo leren kinderen van elkaar.

‘Help mij het zelf te doen’Montessoriwerkjes_08
De kern van Montessori-onderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: “help mij het zelf te doen’’. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke drang tot zelfontplooiing heeft. Het Montessori-onderwijs speelt daarop in door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een van de kenmerken van Montessori leermiddelen is het zogenaamde zintuiglijk materiaal. Kinderen leren bijvoorbeeld cijfers en getallen met behulp van tastbare voorwerpen.

AvH_Pallas_13 juni 2012_OBjuffenjarig_Dorus_1

 

Sociaal verantwoordelijke mensen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot sociaal verantwoordelijke mensen. Een van de manieren om dat te stimuleren is kinderen van drie leerjaren bij elkaar in de klas zetten. Zo maken ze kennis met wat andere kinderen doen en leren ze elkaar te helpen en om hulp vragen. Daarnaast ervaart elk kind wat het is om een keer jongste, middelste of oudste te zijn. Er zijn drie bouwgroepen: de onderbouw (groep 0, 1, 2), de middenbouw (groep 3, 4, 5) en de bovenbouw (groep 6, 7, 8).

KunstzinnigCognitief, sociaal, kunstzinnig
De leerlingen krijgen op Pallas een breed aanbod op het terrein van cognitieve, sociale en kunstzinnige en creatieve vorming. Er is aandacht voor taal en rekenen, maar ook voor de wereld om ons heen: de natuur, de geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en de sociaal-culturele omgeving. Expressievakken en cultuureducatie krijgen speciale aandacht.

Nederlandse Montessori Vereniging
Pallas Athene is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging. In Nederland bestaan 160 erkende Montessori basisscholen. Sinds augustus 2000 vormt de Stichting Monton (Montessori-onderwijs Midden-Nederland) het bestuur van Pallas Athene. Inmiddels zijn 10 scholen tot deze stichting toegetreden. De Pallas Athene school huisvest de Peuter Pallas. Zie voor meer informatie: www.peuterpallas.nl