Toen en nu

Pallas Athene heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Hier kun je een indruk krijgen van de ontwikkelingen die de school heeft meegemaakt. Uit archieven zijn allerlei bijzondere dingen beschikbaar gekomen.

Natuurkennisschriftje uit oorlogsjaren
Natuurkennisschriftje

Wat dacht je van deze scans van een schoolschriftje van Margot Klaassen hoogstwaarschijnlijk uit het oorlogsjaar 1943.

Scan van oud schoolschrift
van Margot Klaassen

De oude schoolschriftjes zijn tevoorschijn gekomen bij de verbouwing van de teamkamer. Achter de schotten troffen we allerlei oude spullen aan: blikjes, oude kranten en schoolschrifjes. Het verhaal gaat dat tijdens de oorlogsjaren mensen ondergedoken hebben gezeten in het schoolgebouw. Restanten van hun overlevingstijd zijn achtergebleven en onlangs gevonden.

Wie was Pallas Athene eigenlijk?

Uil gevel

De school dankt haar naam aan de Griekse godin Pallas Athene, godin van o.a. de wijsheid. Ze beschermde wetenschap, kunstvaardigheid en ambachten. Zij was de eerste die de mensen leerde rekenen. Haar boom is de olijfboom, welke ze heeft geschapen en haar vogel is de uil.
In 2004 hebben kinderen van de Pallas Atheneschool een prijs gewonnen voor hun website over mythologische figuren. Ook laten ze zien wie Pallas Athene was.

De Pallas heeft ook een eigen schoolied: Pallaslied

 Eerste steenlegging van de Pallas Atheneschool in 1924
Eerste steenleggers Pallas Athene school enkele jaren geleden
Eerste steenleggers enkele jaren geleden

Deze twee mensen (broer en zus) hebben in 1924 de eerste steen gelegd van het nieuwe Pallas Athenegebouw. De steen waarin zij de eerste twee letters van hun beider voornaam hebben uitgehouwen zit vlak onder het raam van de huidige directiekamer.

Eerste steen onder directiekamer
Eerste steen onder directiekamer
Steen met initialen van eerste steenleggers
Steen met initialen van eerste steenleggers
 Inspectie van het onderwijs bezocht Pallas Athene al in 1925

Tijdens het inspectiebezoek aan de Pallas Athene constateerde de inspectie het volgende (pagina 223):

Inspectieverslag 1925
Inspectieverslag 1925

“Geheel verschillend is mijn oordeel over de Montessori-richting, voor zooverre ik die geobserveerd heb aan de Pallas Athene School te Amersfoort. Bij verschillende bezoeken, vooral in de lagere klassen, werd ik getroffen door de vrije orde onder een onbewust sterke leiding. De passieve leiding bracht hier de kinderen tot de grootst mogelijke spontane actie. Mijn controle moest zich hier beperken tot individueel contact met sommige leerlingen. Bij dat individueele contact mocht ik echter resultaten constateeren, die voor sommige vakken-met name Nederlandsch en kennis der natuur- verrassend waren. Zouden de resultaten in de hoogere klassen naar verhouding dezelfde zijn, dan zou ik na een paar jaren durven beweren, dat het Montessori-systeem aan deze school met dit personeel heeft geleid tot betere resultaten. Zijn superioriteit boven het oude klassikale systeem is voor mij eerst dan bewezen, wanneer de groote massa der onderwijzers in staat geacht worden met voor de kinderen onbewuste leiding een productieve zelfwerkzaamheid in de klas te scheppen. Vooralsnog meen ik, dat de groote meerderheid onderwijzers niet in staat is, aan zulke hooge psychische eisen te voldoen.”