Cultuureducatie: talenten ontdekken en benutten

cultuureducatieMontessorischool Pallas Athene en kunstzinnige oriëntatie
Op basisschool Pallas Athene staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen tot sociaal verantwoordelijke mensen. We bieden hen een veilige en inspirerende omgeving, waarin ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Kunstzinnige oriëntatie is daarbij erg belangrijk. Het helpt kinderen zoeken naar hun eigen kwaliteiten en alles uit zichzelf te halen. Bovendien stimuleert het ook nog eens gevoelens van samenhorigheid en een prettig schoolklimaat.
We brengen de leerlingen daarom op diverse manieren in contact met kunst en cultuur: ze ontdekken, ervaren, zien voorstellingen, bezoeken musea, en leren te reageren op hun eigen werk en dat van anderen. Hierbij een kijkje in de keuken van het kunstzinnig onderwijs op de Pallas, om u te informeren en vooral te inspireren!

Kunstzinnige oriëntatie van onder- tot bovenbouw
Op onze school ligt de nadruk op dans, drama, tekenen, handvaardigheid, muziek en zang. cultuureducatieDe groepsleerkrachten geven wekelijks lessen in deze kunstvakken. Als inspiratiebron en als leidraad hanteren we daarbij onder andere ‘Moet je doen’, een lesmethode voor groep 1 tot en met 8 voor alle kunstvakken. Naast dit reguliere lesaanbod wordt er een extra kunstprogramma aangeboden in alle groepen. In samenspraak met de Onderwijs+commissie, het onderwijsteam en de oudervereniging is een meerjarenplan voor deze vakken opgesteld, waarin elk jaar twee kunstdisciplines centraal staan.

Inspirerende professionals
Elk jaar worden voor de twee kunstdisciplines kunstenaars/vakleerkrachten in de school gehaald, die hun passie weten over te brengen op zowel de leerlingen als de leerkrachten. Zij geven elke groep een serie lessen in aanwezigheid van de leerkrachten. Daarmee brengen we een kruisbestuiving op gang tussen kunstenaar en leerkracht. De lessen worden na inventarisatie van de wensen van het team en de ideeën van de kunstenaar/ vakleerkracht uitgewerkt in een doorgaande leerlijn, van kleuters tot en met bovenbouwleerlingen. Elke serie lessen wordt afgesloten met een tentoonstelling van de werken of een voorstelling. Zo zien de leerlingen elkaars werk en bewegingen, kunnen ze zich spiegelen en leren ze respect te hebben voor wat anderen doen. Bijvoorbeeld het mozaiekproject.

Zelf genieten
In aansluiting op de lessen laten we de kinderen genieten van de professionele kunsten. Ze gaan naar een optreden of voorstelling in Theater De Flint of Filmtheater De Lieve Vrouw of bezoeken een tentoonstelling in De Zonnehof, het Armandomuseum of Museum Flehite.

Zelf op de bühne
Musicerende bovenbouwleerlingen kunnen meespelen in het schoolorkest. Dit orkest, dat schoolorkestal meer dan veertig jaar bestaat, treedt twee keer per jaar op: met kerst en tijdens het ‘overvliegen’. De kinderen van groep 8 studeren jaarlijks onder leiding van een vakdocent een musical in. Zij repeteren tien ochtenden, waarna de musical twee keer wordt uitgevoerd: één keer voor alle kinderen en één keer voor de ouders van groep 8. Zelf musiceren geeft kracht en genieten van muziek inspireert!

Ondersteund door de ouders
De extra kunstactiviteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de financiële bijdrage van de ouders die via de oudervereniging het extra kunstonderwijs op onze school bekostigen: het tijdelijk aantrekken van vakleerkrachten- veelal via Scholen in de Kunst in Amersfoort- voor de twee lessenseries, voor de begeleiding van het schoolorkest en de eindejaarsmusical en de kosten voor een receptieve activiteit per lessenserie. Elke drie jaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld door het onderwijsteam en de Onderwijs+commissie.

Andere kunstzinnige activiteiten
Voor het reguliere onderwijs maakt de Pallas gebruik van het aanbod van Kunst Centraal, AvH_Pallas_05 oktober 2012_Annemoon_LeintjeDorette_26een provinciale steunfunctie-instelling. Jaarlijks bezoekt elke bouw een voorstelling of tentoonstelling uit hun aanbod. Ook kiest elke bouw jaarlijks een koffer met lesmateriaal op het gebied van kunst en cultuur. Dit kan materiaal zijn van Kunst Centraal of van Scholen in de Kunst, de steunfunctie-instelling van de gemeente Amersfoort. Een klassikaal bezoek aan de bibliotheek vormt elk jaar een vanzelfsprekend onderdeel van het culturele programma. Ook doen we mee aan het leesbevorderingsproject ‘De Toren van Acht’; een initiatief van Bibliotheek Amersfoort.

Platform voor expressie: de maandsluiting.
Tot slot is er elke maand de mogelijkheid voor ieder kind of groepje om in de aula op te treden voor alle leerlingen. Deze zogenoemde ‘maandsluiting’ wordt verzorgd door alle leerkrachten en de leerlingen gezamenlijk.

De website
Van de culturele activiteiten zijn regelmatig foto’s en filmpjes te zien op de Pallas Athene website en bij de diverse klassenpagina’s. De site en de enthousiaste reacties van de kinderen tijdens en na afloop van de culturele activiteiten illustreren hoe we de kinderen op de Pallas in contact brengen met kunst en cultuur in een kunstzinnige, stimulerende en inspirerende omgeving.

museum

neushoorn in museum

neushoorn