Schoolinformatie

Pallas Athene is in 1924 opgericht als een bijzonder neutrale basisschool. Bijzonder houdt AvH_Pallas_22 juni 2012_sportdag_2in dat de school niet door de gemeente wordt bestuurd, maar door een stichting. Neutraal wil zeggen dat de school geen specifiek geloof naar buiten uitdraagt.

Op Pallas Athene staan twee belangrijke Montessori-uitgangspunten centraal:

  • het stimuleren van de individuele ontwikkeling van het kind;
  • het kind doen opgroeien tot een sociaal verantwoordelijk mens.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Daarom geeft PAvH_Pallas_13 juni 2012_OBjuffenjarig_3allas individueel onderwijs, waarbij de ontwikkeling van de zelfstandigheid voorop staat. Het kind staat hier centraal. Kinderen zijn gebaat bij zelfstandig leren werken en bij leren samenwerken.

Dit is van belang in het voortgezet onderwijs, maar ook in het latere beroepsleven. Door in heterogene groepen (drie groepen in één klas) te werken, kunnen ze bij elkaar om hulp vragen en zien ze voorbeelden van wat andere kinderen doen. Zo leren kinderen van elkaar.

Lees verder over:Montessoriwerkjes_07