Oudervereniging

Pallas Athene heeft een oudervereniging, voluit geheten Oudervereniging AvH_Pallas_22 mei 2012_Avond4daagse_16Montessorischool Pallas Athene. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit vier tot zes leden.

Bijdragen optimale schoolomgeving
Doel van de oudervereniging is het leveren van een bijdrage aan een optimale schoolomgeving voor kinderen, ouders en leerkrachten. Dat biedt de school extra mogelijkheden. Twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV) voor alle ouders. Hier worden afwisselend de activiteiten van de oudervereniging (voorjaar) of de financiele plannen (najaar) besproken.

Ouderbijdrage
Om de school extra mogelijkheden te kunnen bieden, vraagt de oudervereniging aan alle ouders een ouderbijdrage. Hiermee worden diverse activiteiten gefinancierd, te onderscheiden naar het schoolpakket en de contributie.

Schoolpakket
Het schoolpakket is bedoeld voor extra activiteiten die de school de kinderen aanbiedt, kampmaar die niet door het rijk worden gefinancierd. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: vieringen van Sinterklaas, kerstmis, jaarfeest, overvliegen en afscheid achtste groepers, sport- en speldag, schoolkrant, deelname aan excursies, gebruik van het documentatiecentrum, schoolreisje of -kamp en de kosten voor het overblijven. Ieder schooljaar wordt de hoogte van het bedrag in overleg met de school per groep vastgesteld.

Contributie
Contributie is bedoeld voor (incidentele) kosten die de hele school ten goede komen. Ook hiervoor geldt dat de financiering van het rijk hierin niet voorziet of onvoldoende is. Recente voorbeelden zijn extra investeringen in ICT, een klimrek op het zandbakkenplein, een wasmachine en droger, televisies en een 3-jarig programma kunstzinnige vorming en het schoolorkest. Alle bijdragen worden door de ouders op vrijwillige basis gedaan, maar het mag duidelijk zijn dat de school zonder deze bijdragen veel activiteiten niet kan realiseren. Meer dan 90% van de ouders betaalt de bijdragen, voor ouders met een smalle beurs is een aangepaste regeling mogelijk.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:Pallas Athtene

  • Georgina Vervoorn (voorzitter)
  • Anne Marije Frank (secretaris)
  • Joost Bakhuizen (penningmeester)

 

 

De oudervereniging is te bereiken via oudervereniging@nullpallasatheneschool.nl

Het IBAN nummer van de oudervereniging is NL51ABNA0581486706