Onderwijspluscommissie

Cultuureducatie heeft sinds 2002 een aparte plaats op de agenda van de Pallas. In dat jaar Pallas Athteneis de ‘Onderwijspluscommissie’ ingesteld  om een structureel aanbod van extra kunstzinnige activiteiten te garanderen. De commissie heeft daarvoor een meerjarenplan opgesteld dat elke drie jaar samen met het team wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  De extra culturele activiteiten vullen het reguliere lesprogramma aan en worden grotendeels gefinancierd vanuit het ouderbudget.

De Onderwijspluscommissie adviseert het bestuur van de oudervereniging over de besteding van de middelen voor het extra kunstonderwijs. Daarnaast fungeert de commissie voor cultuurcoördinator en leerkrachten als denktank op het gebied van het kunstzinnig onderwijs van de Pallas.

De commissie bestaat uit leerkrachten:Pallas Athtene

  • Marcella Donders (onderbouw)
  • Emmy Kasteleijn (middenbouw)  en Monique in ‘t Veld (bovenbouw, tevens cultuurcoördinatoren)
  • directeur Roelie Haarhuizen

en ouders die professioneel werkzaam zijn op het gebied van cultuureducatie:

  • Jacco Minnaard
  • Victoria Murillo de Koning
  • Angelique Severs
  • Annemoon van Hemel (coördinator commissie, avanhemel@nullhetnet.nl)
  • Ruth Zekhuis, namens het bestuur van de Oudervereniging