Onderwijspluscommissie

Cultuureducatie heeft sinds 2002 een aparte plaats op de agenda van de Pallas. In dat jaar Pallas Athteneis de ‘Onderwijspluscommissie’ ingesteld  om een structureel aanbod van extra kunstzinnige activiteiten te garanderen. De commissie heeft daarvoor een meerjarenplan opgesteld dat elke drie jaar samen met het team wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  De extra culturele activiteiten vullen het reguliere lesprogramma aan en worden grotendeels gefinancierd vanuit het ouderbudget.

De Onderwijspluscommissie adviseert het bestuur van de oudervereniging over de besteding van de middelen voor het extra kunstonderwijs. Daarnaast fungeert de commissie voor cultuurcoördinator en leerkrachten als denktank op het gebied van het kunstzinnig onderwijs van de Pallas.

De commissie bestaat uit leerkrachten:Pallas Athtene

  • Marcella Donders (onderbouw)
  • Emmy Kasteleijn (cultuurcoördinator)