Aanmelding van leerlingen

Montessoriwerkjes_04U kunt uw kind aanmelden voor onderwijs op Pallas Athene door een   aanmeldingsformulier in te vullen.  Download het formulier of vraag het aan bij het secretariaat. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en eventueel informatie over plaatsing dan wel plaatsing op een wachtlijst.

Wanneer kan mijn kind naar school?
Als uw kind 4 jaar wordt, kan het naar school. Is het jarig op of na 1 juni, dan is de eerste schooldag na de zomervakantie. Op de laatste donderdagochtend van het schooljaar draait de school een dag in de groepssamenstelling zoals die er na de vakantie uitziet. Op die dag vindt het zogenaamde ‘overvliegen’ plaats. Uw kind is dan van harte welkom.

Montessoriwerkjes_09Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Wij adviseren uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden op onze school. Broertjes en zusjes van een kind dat al naar onze school gaat, worden altijd geplaatst maar moeten wel worden aangemeld.

Wennen in de groep
Vlak voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het een paar keer komen wennen in de groep. Deze wenochtenden worden in overleg met de groepsleerkracht ingepland. In december en juni spreken we géén wenochtenden af.

Mijn kind gaat al naar een andere school, kunnen we overstappen?
Ook oudere kinderen kunt u via het aanmeldingsformulier aanmelden.  Download het formulier of vraag het aan bij het secretariaat. Dit kan zich voordoen bij een verhuizing, als het niet bevalt op de huidige school of om welke reden dan ook.

Montessoriwerkjes_03Wanneer uw kind op een andere school zit en u overweegt een overstap naar de Pallas Athene, dan wordt per situatie een besluit genomen. Nadat u uw kind hebt aangemeld, vindt een kennismakingsgesprek plaats met de directeur. Naast een wederzijdse kennismaking is dit gesprek bedoeld om inzicht te krijgen in de beweegredenen en de achtergronden van de voorgenomen schoolwisseling. Als er mogelijkheden zijn om uw kind te plaatsen, dan zal eerst contact worden opgenomen met de school waar uw kind nu op zit. Mede op basis van die informatie volgt een definitief besluit.